Apply now »

What's Next? Join ZF!

ZF is a global technology company supplying systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility.

ZF allows vehicles to see, think and act. In the four technology domains of Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving, and Electric Mobility, ZF offers comprehensive product and software solutions for established vehicle manufacturers and newly emerging transport and mobility service providers. ZF electrifies a wide range of vehicle types. With its products, the company contributes to reducing emissions, protecting the climate and enhancing safe mobility.

Technológ

Country/Region:  SK
Location: 

Trnava, TA, SK, 91701

Req ID 58297 |[[filter6]], Slovakia

  

 

Zodpovedá za:

 

 • vypracovanie výrobnej technologickej dokumentácie – pracovné postupy príslušných technológií, normové listy, zoznam náradia, návodky, zriaďovacie plány  a CNC program
 • zabezpečenie technologických projektov pre novozavádzané výroby
 • správnosť a úplnosť zadania pre konštrukciu náradia
 • špecifikáciu výrobných prostriedkov a výber dodávateľov
 • špecifikáciu požiadaviek pre zásobovanie na dodávky materiálov
 • za vypracovanie stanovísk a kompletné doriešenie technologickej problematiky v zmenovom konaní
 • optimalizáciu výrobných procesov

 

Rozhoduje:

 

 • o parametroch výrobného procesu
 • o normách spotreby ľudskej práce
 • o zmenách technologických postupov

 

Spolupracuje:

 

 • dodržiavaní zásad systému zaistenia kvality v zmylse medzinárodných noriem
 • výberovom konaní na dodávky strojov a zariadení, pracovných médií
 • pri zavádzaní nových výrob do sériovej výroby
 • pri výrobe a overovaní prvých vzoriek
 • pri zisťovaní schopnosti procesov
 • stanovovaní nápravných opatrení
 • pri dozore nad nápravnými opatreniami
 • pri riešení prípadov reklamácií

 

 

Profil Kandidáta: 

- Vysokoškolské vzdelania II. stupňa technického alebo strojárskeho zamerania
- Znalosti z montážnych procesov alebo  obrábania  - preferované
- Anglický jazyk mierne pokročilý, alebo nemecký jazyk na úrovni začiatočník.
- Znalosť programov CAD/CAM výhodou.
- Používateľská znalosť programov EXCEL, WORD, MS OFFICE.

 

Mesačná mzda 1 360 € do 2 900 € (vrátane základnej zložky mzdy*, bonusov a prémií). Finálna výška mzdy na tejto pozícii závisí od kvalifikácie a skúseností kandidáta

*z toho základná zložka mesačnej mzdy podľa §62 ods. 2 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov: : 1 114 € do 2 500 €

 

 

Be part of our ZF team as Technológ and apply now!

Contact

Martina Lúžna

+421 36 629 4687 

What does DEI (Diversity, Equity, Inclusion) mean for ZF as a company?

At ZF, we continuously strive to build and maintain a culture where inclusiveness is lived and diversity is valued. We actively seek ways to remove barriers so that all our employees can rise to their full potential. We aim to embed this vision in our legacy through how we operate and build our products as we shape the future of mobility.

Find out how we work at ZF:


Job Segment: CNC, Drafting, CAD, Technical Support, Engineer, Manufacturing, Engineering, Technology

Apply now »