Apply now »

Become our next FutureStarter

Are you ready to make an impact? ZF is looking for talented individuals to join our team. As a FutureStarter, you’ll have the opportunity to shape the future of mobility. Join us and be part of something extraordinary!

Technik kvality (Q-Technician)

Country/Region:  SK
Location: 

Trnava, TA, SK, 91701

 Req ID 58229 | Trnava, Slovakia ZF Slovakia a.s.

Popis pracovnej činnosti:

Funkčne priamo podlieha vedúcemu oddelenia zaistenia kvality Q – výroba.
V rámci svojej funkcie zabezpečuje nasledovné činnosti

Zodpovedá za:

 • kontrolu dodržiavania zásad systému riadenia kvality v zmysle medzinárodných noriem a špecifických požiadaviek zákazníkov,
 • používanie platnej dokumentácie, platných medzinárodných, podnikových a zákazníckych noriem,
 • hospodárne nakladanie so zverenými prostriedkami,
 • technické spracovanie reklamácií 0-km,
 • plánovanie skúšok vo výrobe,
 • plánovanie rekvalifikačných skúšok,
 • plánovanie a výkon auditu výrobku,
 • plánovanie výkon viacúrovňových procesných auditov vo výrobe,
 • spracovanie interných reklamácií,
 • vykonávanie MSA – spôsobilosť meracích zariadení / prostriedkov,
 • vyhodnocovanie skúšok spôsobilosti stroja / procesu,
 • spoluprácu s ostatnými odbormi / oddeleniami,
 • neustále zlepšovanie činností oddelenia.

Rozhoduje:

 • o zastavení výroby / expedície výrobkov v prípade zistenia nedostatkov.

Spolupracuje:

 • pri riešení problémov s príslušným oddelením zaistenia kvality vo výrobe,
 • pri eskalácií vzniknutých problémov, kontrole bezpečnosti výrobkov v sérií so zmocnencom v oblasti ručenia za výrobok, PPAC,
 • pri výkone skúšok vo výrobe,
 • pri príprave podkladov k externým vzorkám,
 • pri posudzovaní/zakladaní odchýlok,
 • pri neustálom zlepšovaní procesov,
 • pri posudzovaní spôsobilosti procesov,
 • Q – Monitoring, Q-Reporting,
 • pri spracovaní a aktualizácií procesnej FMEA.


Rôzne:

Zamestnanec vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného. Je povinný dodržiavať platné predpisy vyplývajúce z platných organizačných noriem spoločnosti, Kolektívnej zmluvy, systému riadenia kvality, oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a požiarnej ochrany.


Profil kandidáta:

 • Vzdelanie VŠ technického smeru
 • Prax minimálne 2 roky
 • Vedomosti o systéme riadenia kvality
 • Znalosť Príručky riadenia, smerníc a mapy procesov
 • Pokročilé plánovanie APQP a prvá vzorka PPAP
 • Zaistenie kvality dodávok VDA 2
 • Špecifické požiadavky zákazníkov
 • Audit procesu VDA 6.3
 • Audit výrobku VDA 6.5
 • Nástroje kvality
 • Ručenie za výrobok
 • Základy metrológie
 • MSA, SPC, FMEA
 • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

 

Ponúkame:

 • zaujímavý odmeňovací systém so širokou škálou finančných benefitov 
 • príplatok na dopravu
 • 13. plat
 • 14. plat
 • vernostné
 • pracovné jubileum
 • DDS až do výšky 6% príspevku zamestnávateľa
 • ďalšie mimoriadne odmeny
 • nadštandardné lekárske prehliadky
 • výrazná dotácia stravy zamestnancom
 • konto pracovného času      
 • ponuka rekreačných pobytov pre zamestnancov

 

Mesačná mzda od 1 905 € (vrátane základnej zložky mzdy* a bonusov). Možnosť ponuky vyššej mzdy na tejto pozícii závisí od kvalifikácie a skúseností.

* z toho základná zložka mesačnej mzdy podľa §62 ods. 2 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení   neskorších predpisov: od 1 460 €

 

 

Be part of our ZF team as Technik kvality (Q-Technician) and apply now!

 

Contact

Lucia Karvašová

+421 36 629 4616

 

DIVERSITY COMMITMENT: 
Diversity, Equity and Inclusion are more than just words for us. They are at the core of the ZF Way that propels our team members towards their utmost success. We strive to build and nurture a culture where inclusiveness is a natural reflex. We actively seek ways to remove barriers so that every member of ZF can rise to their full potential. We aim to embed this in our legacy through how we operate and build our products as we shape next generation mobility, safety, sustainability and social justice. 

With four generations across 118 nationalities in 41 countries, ZF combines a unique variety of backgrounds, perspectives, and ideas. Together, we solve problems, drive innovation and shape next generation mobility. 

Our company is committed to the principles of Equal Employment Opportunity and to providing reasonable accommodations to applicants with physical and/or mental disabilities. If you are interested in applying for employment with us and are in need of accommodation or special assistance to navigate our website or to complete your application, please contact us. Requests for reasonable accommodation will be considered on a case-by-case basis. ZF is an Equal Opportunity and Affirmative Action Employer and is committed to ensuring equal employment opportunities for all job applicants and employees. Employment decisions are based upon job-related reasons regardless of an applicant's race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age, national origin, disability, marital status, genetic information, protected veteran status, or any other status protected by law. Equal Employment Opportunity/Affirmative Action Employer M/F/Disability/Veteran

What does DEI (Diversity, Equity, Inclusion) mean for ZF as a company?

At ZF, we continuously strive to build and maintain a culture where inclusiveness is lived and diversity is valued. We actively seek ways to remove barriers so that all our employees can rise to their full potential. We aim to embed this vision in our legacy through how we operate and build our products as we shape the future of mobility.

Find out how we work at ZF:


Job Segment: Equity, Quality Manager, Technician, Finance, Quality, Technology

Apply now »