Apply now »

What's Next? Join ZF!

ZF is a global technology company supplying systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility.

ZF allows vehicles to see, think and act. In the four technology domains of Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving, and Electric Mobility, ZF offers comprehensive product and software solutions for established vehicle manufacturers and newly emerging transport and mobility service providers. ZF electrifies a wide range of vehicle types. With its products, the company contributes to reducing emissions, protecting the climate and enhancing safe mobility.

Technik strojov a zariadení

Country/Region:  SK
Location: 

Levice, NI, SK, 93401

Req ID 64642 |[[filter6]], Slovakia

  

Pracovná náplň:

  • Poskytovať technickú podporu vybranému strojnému parku.
  • Plánovať preventívnu údržbu, podľa master plánu, vypracovať plány preventívnej údržby, koordinovať vykonanie preventívnej údržby.
  • Optimalizovať plán údržby strojov a zariadení s cieľom podporiť dlhodobú efektivitu výroby.
  • Plánovať a vykonávať kompletnú agendu vyhradených zariadení, aby naplnili potrebné legislatívne a technické normy.
  • Poskytovať technickú pomoc operatívnej údržbe pri zásahoch, navrhovať riešenia a tým podporiť efektivitu zásahu.
  • Koordinovať inštaláciu a presun strojov a zariadení, viesť agendu dokumentácie strojov, poskytovať podporné informácie pri zavedení strojov do majetku spoločnosti.


Požadujeme:

  • Vzdelanie - SŠ a 5 rokov skúseností z údržby;alebo VŠ a 3 roky skúseností ( odbor strojárstvo, elektrotechnika)
  • Znalosti o TPM, druhoch údržieb, prediktívna údržba, analytický prístup a samostatnosť 
  • Práca s PC, SAP, PM modul 
  • Anglicky plynulo písomne a ústnou formou


Mesačná mzda od 1 978 € (vrátane základnej zložky mzdy*, bonusov a prémií),

*z toho základná zložka 1 563 €  v zmysle § 62 ods.2 zákona o službách zamestnanosti

 

Be part of our ZF team as Technik strojov a zariadení and apply now!

Contact

Lucia Karvašová

+421 36 629 4616 

What does DEI (Diversity, Equity, Inclusion) mean for ZF as a company?

At ZF, we continuously strive to build and maintain a culture where inclusiveness is lived and diversity is valued. We actively seek ways to remove barriers so that all our employees can rise to their full potential. We aim to embed this vision in our legacy through how we operate and build our products as we shape the future of mobility.

Find out how we work at ZF:


Job Segment: SAP, ERP, Technical Support, Engineer, Technology, Engineering

Apply now »