Share this Job

What's Next? Join ZF!

ZF is a global technology company supplying systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility.

ZF allows vehicles to see, think and act. In the four technology domains of Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving, and Electric Mobility, ZF offers comprehensive product and software solutions for established vehicle manufacturers and newly emerging transport and mobility service providers. ZF electrifies a wide range of vehicle types. With its products, the company contributes to reducing emissions, protecting the climate and enhancing safe mobility.

Controller

Country/Region:  SK
Location: 

Levice, NI, SK, 93401

Req ID 43611 |[[filter6]], Slovakia

  

• celosvetová komunikácia s lokálnymi závodmi

• podpora pri zostavovaní konsolidovaných reportov a ich komentárov v rámci mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok

• podpora pri plánovaní – zodpovedný za budget plánovanie (SAP R/3)

• spolupráca na projektoch controllingu

• podpora špeciálnych úloh v controllingu prevádzkovej jednotky, napr. Forecast, Free Cash Flow atď.

• budget controlling – výrobné náklady závodu (napríklad: neproduktívny materiál, údržba, energie, ….)

• podpora zlepšovania výrobných nákladov (režijné náklady, personálne náklady, demontáž,…) + podpora pri riadení zásob

• sledovanie kľučových produkčných ukazovateľov na mesačnej , kvartálnej a ročnej báze

• investičný manažement

 

Vykonávať mesačné a ročné účtovné závierky na pridelenej účtovnej oblasti podľa IFRS štandardov. 
Pripravovať pravidelné výkazy a ad hoc analýzy finančných nákladov a výnosov podľa pravidiel a požiadaviek koncernu. 
Vykonávať interné preúčtovávanie nákladov, účtovnú kontrolu zásob, udržiavať a aktualizovať finančné údaje v informačnom systéme. 

 

Skúsenosti: VŠ ekonomického zamerania a 5 roky skúseností v účtovníctve alebo kontrolingu

Rozmer: Samostatný výkon práce

Jazyk: Angličtina plynulo, Nemecky výhodou

IT Zručnosti: MS Office, SAP FI/CO/SD  modul

 

Be part of our ZF team as Controller and apply now!

Contact

Martina Lúžna

 

Our Commitment to Diversity

ZF is an Equal Opportunity and Affirmative Action Employer and is committed to ensuring equal employment opportunities for all job applicants and employees. Employment decisions are based upon job-related reasons regardless of an applicant's race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age, national origin, disability, marital status, genetic information, protected veteran status, or any other status protected by law.

Find out how we work at ZF:


Job Segment: Accounting, ERP, SAP, Finance, Technology